STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90091 MICROSCOPE SLIDES COVERGLASS AND MOUNTING MEDIUM Bộ vật tư lam kính, lam kính tĩnh điện, lamen phủ, môi trường gắn tiêu bản, tủ lưu trữ bảo quản tiêu bản và khối nến… TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2117/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Lê Anh Còn hiệu lực
23/03/2021

90092 Midline Catherter tĩnh mạch trung bình TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KIGEN 02/KQPLKGN Còn hiệu lực
25/11/2022

90093 Miếng keo sinh học dán mô, cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2118/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
25/01/2021

90094 Miếng (nẹp) vá sọ hàm mặt bằng titan TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01310818 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Còn hiệu lực
26/08/2019

90095 Miếng áp Lasik (Lasik shield) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03270717 Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
23/03/2021

90096 Miếng áp Lasik, Màng thấm hút dịch mổ, Miếng lau dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ PL0017/2022/PCBPL-VM Đã thu hồi
17/05/2022

90097 Miếng áp Lasik, Màng thấm hút dịch mổ, Miếng lau dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT SÀI GÒN 01/01/2024CVCB-SG Còn hiệu lực
04/01/2024

90098 Miếng bấc dùng trong điều trị viêm tai ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN 01/2022/PLTTBYT-VH Còn hiệu lực
04/01/2023

90099 Miếng băng bảo vệ vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 73/MED0718/(1) CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

90100 Miếng băng bảo vệ vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 106/MED1219 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2020