STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90101 Miếng băng che mắt thư giãn, chống khô mắt, viêm bờ mi mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1208/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Gomed Còn hiệu lực
14/01/2020

90102 Miếng Băng dán mắt TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 302-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mây Vàng Còn hiệu lực
12/07/2019

90103 Miếng Băng dán mắt ORTOLUX TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 125-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mây Vàng Còn hiệu lực
11/05/2020

90104 Miếng Băng dán mắt ORTOLUX Air TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 125-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mây Vàng Còn hiệu lực
11/05/2020

90105 Miếng Băng dán mắt ORTOPAD TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 125-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mây Vàng Còn hiệu lực
11/05/2020

90106 Miếng băng gạc dùng cho vết thương dạng lỗ sâu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 183PL-TTDV Văn phòng Kwan Star Co.,Ltd tại Hà Nội Còn hiệu lực
27/08/2020

90107 Miếng băng gạc dùng cho vết thương dạng lỗ sâu,Miếng băng gạc dùng cho vết thương bỏng và phỏng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 183 PL-TTDV Văn Phòng Đại Diện Kwan Star Co.,ltd Tại Hà Nội Còn hiệu lực
05/07/2021

90108 Miếng banh bọc phẫu trường - Vật tư tiêu hao dùng cho mổ tim qua phẫu trường nhỏ (MICS) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-QA-CarMed-001/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu từ và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
26/06/2019

90109 Miếng bảo vệ nhãn cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-FC01-230731 Còn hiệu lực
31/07/2023

90110 Miếng bảo vệ nhãn cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-AJ01-240418 Còn hiệu lực
19/04/2024