STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90111 Miếng bọt biển cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1366/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ AN PHÁT Còn hiệu lực
25/09/2020

90112 Miếng bọt biển cầm máu vô trùng dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 59/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ BOSSCOM Còn hiệu lực
06/02/2020

90113 Miếng bọt biển cầm máu vô trùng dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI HTC PL003/HTC-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

90114 Miếng bọt biển Enzyme TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2018/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
25/01/2021

90115 Miếng bù da (BOLUS GEL) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 33/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
22/06/2019

90116 Miếng bù da (Bolus with film Bolx I) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES GV003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
19/12/2019

90117 Miếng bù da (Bolus with film Bolx I) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES GV003c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
19/12/2019

90118 Miếng bù da (Bolus) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 02.22/KQPL/VK2022 Còn hiệu lực
07/03/2022

90119 Miếng bù da (Bolus) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 02/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
29/06/2023

90120 Miếng bù da (Bolus) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 01.24/KQPL/VK2024 Còn hiệu lực
16/02/2024