STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90151 Máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 92/MED0819 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YK VIỆT Còn hiệu lực
10/02/2020

90152 Máy phân tích miễn dịch định lượng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 319/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Hạnh Phúc Còn hiệu lực
01/11/2019

90153 Máy phá rung tim tự động và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200097 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
11/06/2020

90154 Máy phá rung tim tự động và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210264 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
06/05/2021

90155 Máy phá rung tim, tạo nhịp và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200098 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
11/06/2020

90156 Máy phát xung điện kích thích thần kinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1705/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
04/08/2019

90157 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN 01240822/PL/WH Còn hiệu lực
24/08/2022

90158 Máy Realtime PCR TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM REV-010/2024/PL-SISC Còn hiệu lực
15/07/2024

90159 Máy rót paraffin TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1282021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
10/06/2021

90160 Máy sấy tiêu bản TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1282021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
10/06/2021