STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90941 Miếng dán điện cực tim các size TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1803-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
15/09/2020

90942 Miếng dán điện cực tim ECG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 1023DC-CONMED/ECG-CBPL Còn hiệu lực
06/11/2023

90943 Miếng dán điện cực tim H92SG ECGEL PRST FOAM 57*34MM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 104/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020

90944 Miếng dán điện cực trung tính dùng 1 lần, loại gel cho người lớn và trẻ em TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 004-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
19/03/2021

90945 Miếng dán điện cực trung tính dùng 1 lần, loại gel cho người lớn và trẻ em TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 005-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
19/03/2021

90946 Miếng dán điện cực VivaLNK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1861/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
29/12/2020

90947 Miếng dán điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 29/2021/180000013/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Hoàng Huy Phát Còn hiệu lực
17/04/2021

90948 Miếng dán điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 114/1900000002/PCBPL-B Còn hiệu lực
01/07/2024

90949 Miếng dán điều khiển TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

90950 Miếng dán điều khiển TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020