STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90951 Miếng dán điều khiển TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

90952 Miếng dán định vị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0266/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
05/01/2023

90953 Miếng dán đo nhiệt độ và phụ kiện - Fever Scout™ TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 231-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ IPARAMED Còn hiệu lực
09/11/2021

90954 Miếng dán đo nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IPARAMED 010223/IP/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

90955 Miếng dán đo nhịp tim và nhịp thở kèm phụ kiện - Continuous ECG Recorder TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 231-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ IPARAMED Còn hiệu lực
09/11/2021

90956 Miếng Dán Đo Điện Tâm Đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2020/180000028/ PCBPL-BYT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM Còn hiệu lực
03/12/2020

90957 Miếng dán đuổi muỗi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN FOBELIFE 01/VBPL-FL Còn hiệu lực
02/08/2022

90958 Miếng dính bảo vệ mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181017 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACM VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/04/2020

90959 Miếng dính bảo vệ mắt có lỗ thông khí GLASVIS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181029 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHƯƠNG MINH Còn hiệu lực
12/04/2020

90960 Miếng Foam phủ vết thương các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 82/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIÊT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
25/02/2021