STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90971 Miếng vá màng cứng tự tiêu tự dính TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1087/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/11/2021

90972 Miếng vá màng cứng tự tiêu tự dính TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 261/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
16/03/2023

90973 Miếng vá màng tim sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0076/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
04/09/2020

90974 Miếng vá màng tim sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0109/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
01/08/2021

90975 Miếng vá màng tim sinh học và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0336/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
28/10/2021

90976 Miếng vá màng tim sinh học với công nghệ mới EnCap AC TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 277/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
22/10/2021

90977 Miếng vá màng tim và các khiếm khuyết mô mềm vùng ngực bụng 4cmx4cm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2242/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
12/12/2021

90978 Miếng vá màng tim và các khiếm khuyết mô mềm vùng ngực bụng 6cmx8cm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2242/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
12/12/2021

90979 Miếng vá nhân tạo dùng trong tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-QA-002/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
26/06/2019

90980 Miếng vá sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 210302/170000034/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vietmedic Còn hiệu lực
21/05/2021