STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91001 Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/188 Còn hiệu lực
30/05/2023

91002 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/347 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2021

91003 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/341 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/11/2021

91004 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS 004/PL/ELV/2022 Còn hiệu lực
08/05/2022

91005 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/10/220 Còn hiệu lực
23/11/2022

91006 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/05/46 Còn hiệu lực
30/05/2023

91007 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng (LO, LI) các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 624/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

91008 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng dạng cong TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/534 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/11/2021

91009 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng dạng cong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN APOLLO 19/210000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

91010 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng dạng cong TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH 003/PL/TNM/2022 Còn hiệu lực
26/01/2022