STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91011 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng dạng thẳng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN APOLLO 18/210000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

91012 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng và cổ các loại TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG MAI 051223/Endac/PLC-HM Còn hiệu lực
07/12/2023

91013 Miếng ghép đĩa đệm cốt sống lưng vật liệu PEEK các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020664/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
03/06/2021

91014 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng vật liệu PEEK dạng cong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020664/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
03/06/2021

91015 Miếng ghép đĩa đệm cốt sống lưng vật liệu Titan các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020664/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
03/06/2021

91016 Miếng ghép đĩa đệm Crescent TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 345/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

91017 Miếng ghép đĩa đệm Crescent TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 36/MED0320 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/04/2020

91018 Miếng ghép đĩa đệm dùng trong phẫu thuật ngoại thần kinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1342/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢI CA Còn hiệu lực
02/10/2020

91019 Miếng ghép đĩa đệm dùng trong phẫu thuật ngoại thần kinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1344/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢI CA Còn hiệu lực
02/10/2020

91020 Miếng ghép đĩa đệm kích thích mọc xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU 22062023/CageTsu/CVPL-HA Còn hiệu lực
22/06/2023