STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91151 Mô tơ máy khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 89/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/03/2022

91152 Mô tơ máy khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 90/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/03/2022

91153 Mô tơ máy khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 88/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/03/2022

91154 Mô tơ tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 705B-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt-Thái Còn hiệu lực
14/06/2021

91155 Mô tơ vận hành tay khoan nha khoa (ICT motor) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 42.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ICT VINA Còn hiệu lực
06/12/2019

91156 Mỡ tra mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM MINH QUÂN MQ/TTBYT/PL/01 Còn hiệu lực
11/04/2024

91157 Mỡ tra mắt HYLO NIGHT TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 10820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
15/12/2020

91158 Mỡ tra mắt không chất bảo quản HydraMed Night Sensitive TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ GOMED 11/2022/PL-GOMED Còn hiệu lực
15/01/2024

91159 Mỡ tra mắt VitA-POS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190599.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
03/10/2019

91160 Mỏ vịt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1582019/170000116/PCBPL-BYT. Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
26/08/2019