STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91181 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG LGT/MAD-200901 Công ty TNHH Legatek Còn hiệu lực
11/01/2021

91182 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 210/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
07/12/2021

91183 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 19/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2022

91184 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 19/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2022

91185 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LEGATEK PL-LGT-MA01-2307 Còn hiệu lực
12/07/2023

91186 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-FC01-230731 Còn hiệu lực
31/07/2023

91187 Móc nhựa dẻo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Z 01/2024/DVZ-PLTBYT Còn hiệu lực
10/07/2024

91188 Móc phẫu thuật nhãn khoa sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DTG MEDICAL 06/2023/DTG-RA-PL Còn hiệu lực
31/03/2023

91189 Móc thăm dò thần kinh, đầu 90 độ, có đầu tròn chống sang chấn thần kinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 02022024 Còn hiệu lực
02/02/2024

91190 Móc thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/593 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021