STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91621 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 01122021-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật TPCOM Còn hiệu lực
14/12/2021

91622 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgE đặc hiệu với tác nhân gây dị ứng hít phải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 34/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
17/06/2021

91623 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 399G/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT Còn hiệu lực
19/10/2021

91624 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 399G/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT Còn hiệu lực
19/10/2021

91625 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 399H/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật BKT Còn hiệu lực
19/10/2021

91626 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 399H/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật BKT Còn hiệu lực
19/10/2021

91627 Thuốc thử, Test thử , vật liệu kiểm soát chẩn đoán Invitro dùng cho máy phân tích khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 2206221/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

91628 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát và chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 1105226/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

91629 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm phát hiện số lượng nhiễm sắc thể 12 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-7J22-12-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

91630 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm phát hiện số lượng nhiễm sắc thể 8 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-7J22-08-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023