STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91801 Vật liệu làm khay duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 07/HLM19/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ABC GROUP Còn hiệu lực
27/11/2019

91802 Vật liệu làm khay lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 107/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
11/10/2021

91803 Vật liệu làm khung răng bằng hợp kim Niken và Crom TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1810/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Đăng Còn hiệu lực
19/10/2019

91804 Vật liệu làm khung răng bằng hợp kim Niken và Crom TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1810/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Đăng Còn hiệu lực
19/10/2019

91805 Vật liệu làm khung răng bằng hợp kim Niken và Crom TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1810/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Đăng Còn hiệu lực
19/10/2019

91806 Vật liệu làm khung răng giả tháo lắp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2913A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/12/2022

91807 Vật liệu làm khuôn răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 059-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

91808 Vật liệu làm khuôn răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210851-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/11/2021

91809 Vật liệu làm khuôn đúc răng giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1926/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
30/11/2020

91810 Vật liệu làm khuôn đúc răng giả TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG 032022 Còn hiệu lực
22/04/2022