STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91901 Phụ tùng, vật tư thay thế ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG IEC02-ML21/180000016/PCBPL-BYT Đã thu hồi
24/01/2022

91902 Phụ tùng, vật tư thay thế ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG IEC01/-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
07/11/2022

91903 Phục hình trên implant TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB 2206/PLB/VGIP Còn hiệu lực
23/06/2022

91904 Phục hình trên Implant TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN VIỆT TIÊN 01/VBPLB-BYT Đã thu hồi
27/06/2023

91905 PHỤC HÌNH TRÊN IMPLANT TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN VIỆT TIÊN PL02/NVT-2023 Còn hiệu lực
12/09/2023

91906 Phục hình trên Implant TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT VƯƠNG 01/2023/PL-Việt Vương Còn hiệu lực
13/11/2023

91907 Phụkiện: Nắp vàng cho bộ túi thải (Plastic Cap) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 20821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED Còn hiệu lực
05/04/2021

91908 Phun khí dung co T TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 101 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
04/09/2020

91909 Phun khí dung co T TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 201 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
20/10/2021

91910 Phun khí dung co T TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 201 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
04/11/2021