STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92201 Vật tư tiêu hao được sử dụng cho máy phân tích sinh hóa. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1256/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

92202 Vật tư tiêu hao được sử dụng làm chất pha loãng mẫu kết hợp với xét nghiệm miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1381/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
19/08/2020

92203 Vật tư tiêu hao, bộ kit tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1010421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MIG Còn hiệu lực
11/01/2022

92204 Vật tư tiêu hao, hóa chất rửa, hóa chất pha loãng, hóa chất nền dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA 004/170000090/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
29/06/2019

92205 Vật tư tiêu hao, ống chứa khí ethylene oxide (EO) tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MIG Còn hiệu lực
22/11/2021

92206 Vật tư truyền dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0586PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Đã thu hồi
15/11/2020

92207 Vật tư truyền dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0586PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
18/11/2020

92208 Vật tư và dụng cụ hỗ trợ kê tư thế phẩu thuật vai, khuỷu và chân cho bệnh nhân TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 028-2022/PL-ART Còn hiệu lực
11/11/2022

92209 Vật tư và hóa chất dùng cho Giải phẫu bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 122/170000111/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/09/2022

92210 Vật tư và hóa chất dùng trong giải phẫu bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/288 Còn hiệu lực
25/10/2022