STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92491 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 018-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
16/09/2021

92492 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 87/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối Cleantec Còn hiệu lực
20/09/2021

92493 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Renon/swab/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
21/09/2021

92494 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
29/09/2021

92495 QUE LẤY MẪU BỆNH PHẨM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN 24 PL-VX/ 200000036/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
23/09/2021

92496 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2018A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PTC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2021

92497 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 72221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN FINETECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/09/2021

92498 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4006-7 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
28/09/2021

92499 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/09/2021

92500 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2145/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIA CÁT PHÚC Còn hiệu lực
01/10/2021