STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92491 Vi ống thông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021606A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/06/2022

92492 Vi ống thông TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 052023/HYP-PL Còn hiệu lực
14/03/2023

92493 Vi ống thông TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 052023/HYP-PL Còn hiệu lực
14/03/2023

92494 Vi sinh học tự tiêu – Inion Hexalon Biodegradable ACL/PCL TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES GB001a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY B2B GLOBAL Còn hiệu lực
20/12/2019

92495 VIDA Xoang TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3015PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HATUDA Còn hiệu lực
22/12/2019

92496 VIDAS 25 OH Vitamin D TOTAL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 1.12.18-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
19/06/2019

92497 VIDAS 25 OH Vitamin D TOTAL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 40 - PL - BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
21/06/2019

92498 VIDAS 25 OH Vitamin D TOTAL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 05 - PL - TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2019

92499 VIDAS 25 OH Vitamin D TOTAL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 10A - PL -TTB/ BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
23/06/2019

92500 VIDAS 25 OH Vitamin D TOTAL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 10B-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
23/06/2019