STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92621 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 26/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

92622 Que thử dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Instant Test Strips (50 tests)_0192 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0509/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

92623 Que thử dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Instant Test Strips (50 tests)_0192 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0599/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

92624 Que thử dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Instant Test Strips (50 tests)_0192 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0600/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

92625 Que thử dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Instant Test Strips (50 tests)_0192 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0601/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

92626 Que thử dùng cho máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI 0477/20222030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2022

92627 Que thử dùng cho máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SIÊU THANH 02/ST Còn hiệu lực
26/05/2023

92628 Que thử dùng cho thiết bị đo chỉ số đường huyết; mỡ máu cholesterol, triglyceride MULTICAREIN TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 28.423/PCBPL_MTC-STRIPS Còn hiệu lực
28/04/2023

92629 Que thử dung dịch khử khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-203-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Đã thu hồi
28/06/2019

92630 Que thử dung dịch khử khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-204-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Đã thu hồi
28/06/2019