STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92751 Tủ đựng dụng cụ nội soi (Tủ đựng dụng cụ nội soi vô trùng) TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 01/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
11/03/2022

92752 Tủ đựng dụng cụ nội soi 1000x500x2000 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 477/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
07/07/2021

92753 Tủ đựng dụng cụ y tế TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 022/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Còn hiệu lực
02/12/2020

92754 Tủ đựng dụng cụ y tế TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

92755 Tủ đựng dụng cụ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ AEL 0209/22/AEL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/09/2022

92756 Tủ đựng dụng cụ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 43/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2022

92757 TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 380-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech Còn hiệu lực
08/10/2019

92758 Tủ đựng hóa chất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HP005a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Thiết Bị Hiệp Phát Còn hiệu lực
19/12/2019

92759 Tủ đựng hóa chất TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 169.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Còn hiệu lực
18/06/2021

92760 TỦ ĐỰNG THIẾT BỊ NỘI SOI TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 10/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
12/08/2022