STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92751 Que lấy mẫu họng hầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 22001 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2022

92752 Que lấy mẫu thử bằng nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 24/2022/BKQPL-ABTLH Còn hiệu lực
11/10/2022

92753 Que lấy mẫu tỵ hầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 153 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
08/09/2021

92754 Que lấy mẫu tỵ hầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1746/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ, THIẾT BỊ Y TẾ H&D Còn hiệu lực
14/09/2021

92755 Que lấy mẫu tỵ hầu TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 464.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NDD VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2021

92756 Que lấy mẫu tỵ hầu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 66721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAPHARM Còn hiệu lực
20/09/2021

92757 Que lấy mẫu tỵ hầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 22001 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2022

92758 Que lấy mẫu tỵ hầu, họng hầu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 35621CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Quang Dương Còn hiệu lực
22/06/2021

92759 Que lấy mẫu tỵ hầu, họng hầu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
30/09/2021

92760 Que lấy mẫu và môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 217/ HappyKorea -2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
23/08/2021