STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93141 Que thử/khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Rotavirus nhóm A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F 37/2022/PCBPL-DFU Đã thu hồi
21/03/2022

93142 Que thử/khay thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên vi rút cúm influenza A và influenza B TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F 39/2022/PCBPL-DFU Đã thu hồi
21/03/2022

93143 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT 270123/KQPL-QUANGPHAT Còn hiệu lực
22/03/2023

93144 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG 1606-PLB-QDHLK Còn hiệu lực
29/06/2022

93145 Que và Hóa chất sử dụng cho Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ VINH HIỂN ĐẠT 151/VB Đã thu hồi
15/11/2023

93146 Que và Hóa chất sử dụng cho Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ VINH HIỂN ĐẠT 151/VB Còn hiệu lực
17/11/2023

93147 Que xét nghiệm Dengue NS1 Ag TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019

93148 Que xét nghiệm H.pylori Ag TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019

93149 Que xét nghiệm HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019

93150 Que xét nghiệm HCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019