STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94071 Nguồn sáng dùng cho camera nội soi tai, mũi, họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TDA VIỆT NAM 01-2023/PL-TDA Còn hiệu lực
26/09/2023

94072 Nguồn sáng dùng cho máy phẫu thuật dịch kính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 009/MT-KQPLTTBYT/2019 Còn hiệu lực
13/12/2022

94073 Nguồn sáng lạnh cho máy nội soi y tế (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM 04/ADE-BPL Còn hiệu lực
08/05/2024

94074 Nguồn sáng lạnh kèm các phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191319 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Còn hiệu lực
20/02/2020

94075 Nguồn sáng lạnh LED nội soi y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI 092023 Còn hiệu lực
28/08/2023

94076 Nguồn sáng lạnh nội soi và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 932/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Karl Storz SE & CO. KG tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
26/09/2021

94077 Nguồn sáng lạnh nội soi và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 933/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Karl Storz SE & CO. KG tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
26/09/2021

94078 Nguồn sáng lạnh nội soi và phụ kiện TTBYT Loại A VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 05/022022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
22/02/2022

94079 Nguồn sáng lạnh nội soi và phụ kiện TTBYT Loại A VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 10/022022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
01/03/2022

94080 Nguồn sáng LED TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190307 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/06/2022