STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94101 Nhiệt kế hồng ngoại đo tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-039/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/05/2020

94102 Nhiệt kế hồng ngoại đo tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200304 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty cổ phần tiêu chuẩn G7 Còn hiệu lực
03/08/2020

94103 Nhiệt kế hồng ngoại đo tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-039REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
28/10/2021

94104 Nhiệt kế hồng ngoại đo tai và đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT CHÂU 01BPL/VIETCHAU Còn hiệu lực
16/03/2023

94105 Nhiệt kế hồng ngoại đo thân nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0192021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy Còn hiệu lực
21/01/2021

94106 Nhiệt kế hồng ngoại đo thân nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0192021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy Còn hiệu lực
21/01/2021

94107 Nhiệt kế hồng ngoại đo thân nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 150/PLBCD/ 200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TM THIẾT BỊ Y TẾ BẢO NGỌC Còn hiệu lực
23/09/2021

94108 Nhiệt kế hồng ngoại đo thân nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 176/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Chu Thị Thúy Còn hiệu lực
06/12/2021

94109 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3973-1 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
07/09/2021

94110 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200306 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty cổ phần tiêu chuẩn G7 Còn hiệu lực
03/08/2020