STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94111 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 130 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
29/05/2021

94112 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 135 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
21/07/2021

94113 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0269/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
19/09/2021

94114 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00269/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
02/10/2021

94115 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH THÀNH 2022/01 PL-MT Còn hiệu lực
26/04/2022

94116 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2096/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2023

94117 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán và đo tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT CHÂU 202302/BPL-VIETCHAU Còn hiệu lực
04/10/2023

94118 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán và đo tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG TRƯỜNG MINH 022024/TM Còn hiệu lực
12/06/2024

94119 Nhiệt kế hồng ngoại. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SIÊU THANH 04/2022/PL-ST Còn hiệu lực
22/09/2022

94120 Nhiệt kế kép – BabyMate- Dual Thermometer TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 13.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KIN YIP BAGS & HATS MANUFACTORY( VIỆT NAM) Còn hiệu lực
14/02/2020