STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94131 Nhiệt kế hồng ngoại ( đo trán) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2079/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
23/12/2020

94132 Nhiệt kế hồng ngoại (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM 03/ADE-BPL Còn hiệu lực
30/09/2022

94133 Nhiệt kế hồng ngoại (Infrared thermometer) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM IN NO PHA Còn hiệu lực
06/10/2021

94134 Nhiệt kế hồng ngoại (đo trán) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 600/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
12/05/2020

94135 Nhiệt kế hồng ngoại AiQURA TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 371.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN Còn hiệu lực
20/08/2021

94136 Nhiệt kế hồng ngoại Berrcom TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3616 PL-TTDV CÔNG TY TNHH AN KHANG MEDICAL Còn hiệu lực
17/02/2021

94137 Nhiệt kế hồng ngoại Bioland TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3414 PL-TTDV CÔNG TY TNHH AN KHANG MEDICAL Còn hiệu lực
14/09/2020

94138 Nhiệt kế hồng ngoại Bremed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 31/MED0920 CÔNG TY TNHH HESTIA CARE Còn hiệu lực
08/10/2020

94139 Nhiệt kế hồng ngoại Jumper TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 417/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
08/06/2020

94140 Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211010-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Việt Châu Còn hiệu lực
06/01/2022