STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94141 Nhiệt kế y học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 126-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
19/08/2019

94142 Nhiệt kế y học Famed TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A 14062022/BPL-HHA Còn hiệu lực
14/06/2022

94143 Nhiệt kế y khoa CRW-23 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI 1506.2023/PLHMP Còn hiệu lực
11/01/2024

94144 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210674-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI Còn hiệu lực
19/08/2021

94145 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 12/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

94146 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 40 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

94147 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL36/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
24/06/2019

94148 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 54BPL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
25/06/2019

94149 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 43PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

94150 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 43PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019