STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94151 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 51PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

94152 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 31/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

94153 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 39-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
30/06/2019

94154 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 01/2019/180000013/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Mai Còn hiệu lực
11/07/2019

94155 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT001/170000073/ PCBPL-BYT (cty Tân Tiến) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN Còn hiệu lực
20/12/2019

94156 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBYS007/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Còn hiệu lực
06/10/2019

94157 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 296-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
17/09/2019

94158 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 77/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Mai Còn hiệu lực
10/10/2019

94159 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018783 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH Còn hiệu lực
25/11/2019

94160 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 023-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020