STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94161 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 117-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam/ DKSH Vietnam Co.Ltd Còn hiệu lực
14/02/2020

94162 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 121/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
19/02/2020

94163 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/206 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KDN Còn hiệu lực
17/03/2020

94164 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191537 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
27/03/2020

94165 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 312/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ - VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
22/05/2020

94166 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 323/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/05/2020

94167 Nhiệt kệ điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 402/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG Còn hiệu lực
08/06/2020

94168 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 374/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PVA VIETNAM Còn hiệu lực
18/06/2020

94169 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 373/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC VTYT TAKARA Còn hiệu lực
18/06/2020

94170 Nhiệt Kế Điện Tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 399/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Còn hiệu lực
19/06/2020