STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94171 Nhóm thiết bị tập luyện trị liệu chủ động, thụ động cho chi trên, chi dưới và phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 02/2024/PL_REHASO Còn hiệu lực
28/03/2024

94172 Nhóm thiết bị tập luyện trị liệu chủ động, thụ động cho chi trên, chi dưới và phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 06/2024/PL_REHASO Còn hiệu lực
03/04/2024

94173 Nhôm đầu laser kèm đèn chỉnh hướng được (Vektor) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2868PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

94174 Nhóm đầu laser kèm đèn chỉnh hướng được (Vektor) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2363PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
18/02/2020

94175 Nhóm đầu laser kèm đèn chỉnh hướng được (Vektor) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2363PL-TTDV/17000027 Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/02/2020

94176 Nhóm điện cực sử dụng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VAVIM 14A/23/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
17/04/2023

94177 Nhóm: Kẹp phẫu thuật Foerster: các cỡ chiều dài; cong/ thẳng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 189-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
16/09/2019

94178 Nhũ tương Atopiclair hỗ trợ bảo vệ da TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 374-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN A. MENARINI SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Còn hiệu lực
15/06/2020

94179 Nhũ tương Atopiclair hỗ trợ bảo vệ da TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 216-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
14/11/2019

94180 Nhũ tương Atopiclair hỗ trợ bảo vệ da TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 089-EIMI/2021/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
26/03/2021