STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94181 Nhũ tương Atopiclair hỗ trợ bảo vệ da TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 103-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
09/04/2021

94182 Nhũ tương nhỏ mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3757-1S PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Hà Nội Còn hiệu lực
07/06/2021

94183 Nhũ tương nhỏ mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2844-2CL23/8/2019 PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Hà Nội Còn hiệu lực
23/06/2021

94184 Nhũ tương nhỏ mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2844-2CL 23/8/2019 PL-TTDV Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam Còn hiệu lực
18/11/2021

94185 Nhũ tương nhỏ mắt bôi trơn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 587/21/170000116/PCBPL-BYT. Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Còn hiệu lực
19/08/2021

94186 Nhũ tương nhỏ mắt bôi trơn (Tên thương mại: Phiphos) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 935/2023/CV-CPC1HN Còn hiệu lực
31/03/2023

94187 Nhũ tương nhỏ mắt bôi trơn PHIPHOS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 77/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Còn hiệu lực
16/08/2021

94188 Nhũ tương nhỏ mắt SYSTANE COMPLETE TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2493 PL-TTDV Văn Phòng Đại Diện Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/12/2019

94189 Nhũ tương nhỏ mắt SYSTANE COMPLETE TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2844PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

94190 Nhũ tương nhỏ mắt SYSTANE COMPLETE TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2493PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
18/02/2020