STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94191 Thiết bị trị liệu đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 10/2023 Còn hiệu lực
13/09/2023

94192 Thiết bị trị liệu đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 10/ 2023 Còn hiệu lực
14/09/2023

94193 Thiết bị trị liệu điện nhiệt bên trong TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
17/12/2019

94194 Thiết bị trị liệu đổ mồ hôi Dermadry và phụ kiện: - Điện cực dưới cánh tay - Túi bọc điện cực - Khăn - Điện cực tay và chân TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 379-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

94195 Thiết bị trị liệu đổ mồ hôi Dermadry và phụ kiện: - Điện cực dưới cánh tay - Túi bọc điện cực - Khăn - Điện cực tay và chân TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 296-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Xuân Vy Còn hiệu lực
15/08/2019

94196 Thiết bị triệt lông bằng công nghệ Diode Laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2642 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
19/07/2019

94197 Thiết bị triệt lông cầm tay TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 131-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Giải Pháp Sức Khỏe Còn hiệu lực
10/05/2021

94198 Thiết bị triệt lông, trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1083/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y học Công nghệ Trung Mỹ Còn hiệu lực
22/11/2021

94199 Thiết bị triệt lông, trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1083/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y học Công nghệ Trung Mỹ Còn hiệu lực
22/11/2021

94200 Thiết bị trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE 01/2023/BPL-HEARLIFE Còn hiệu lực
22/02/2023