STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94211 THIẾT BỊ TỪ TRƯỜNG TRỊ LIỆU TTBYT Loại B VIỆN VẬT LÝ Y SINH HỌC 01/VLYSH-PLTTB Còn hiệu lực
20/01/2022

94212 Thiết bị từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 10/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/09/2022

94213 Thiết bị từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 13/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
30/11/2022

94214 Thiết bị từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 14/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
09/12/2022

94215 Thiết bị tự động đo liều, chia liều, tiêm liều phóng xạ và phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2810 PL Công Ty TNHH Medtec Solutions Đã thu hồi
22/12/2019

94216 Thiết bị tự động đo liều,chia liều, tiêm liều phóng xạ và phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2810 PL-TTDV Còn hiệu lực
17/06/2022

94217 Thiết bị ứng dụng hỗ trợ CT can thiệp và soi CT trên Hệ thống CT- Scanner SIEMENS SOMATOM Definition AS TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 226-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ Y Học Chí Anh Còn hiệu lực
25/06/2019

94218 Thiết bị vận chuyển chuyên dụng cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ 2107 Còn hiệu lực
21/07/2023

94219 Thiết bị vận động phục hồi chức năng cao cấp sức bền – xe đạp lực kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1092/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
22/11/2021

94220 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG MYREHAB 04/082022/MRS-KQPL Còn hiệu lực
02/08/2022