STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94251 Nhíp các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 154/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Bệnh Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng Còn hiệu lực
10/06/2020

94252 Nhỏ họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BROPHARM 02/2023/PL-BROPHARM Còn hiệu lực
02/08/2023

94253 Nhỏ họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BROPHARM 03/2023/PL-BROPHARM Còn hiệu lực
14/08/2023

94254 NHỎ HỌNG HÚNG CHANH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 761/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC Còn hiệu lực
13/10/2021

94255 Nhỏ họng húng chanh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC 04/2022/PL-HM Còn hiệu lực
19/09/2022

94256 NHỎ HỌNG ÍCH PHẾ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HQ PHARMA 02/2024/PL-HQ Còn hiệu lực
03/06/2024

94257 NHỎ MẮT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN CEO VIỆT 01/2024/BPL-CEOVIET Còn hiệu lực
23/04/2024

94258 Nhỏ mắt Aikids TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 20/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

94259 Nhỏ mắt cho người dùng kính áp tròng Niceeyes 13 ml TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 012-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TMDV Mắt Xinh Còn hiệu lực
12/07/2019

94260 Nhỏ mắt Vicodex TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 21/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023