STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94291 Thiết bị điều trị phì đại tiền liệt tuyến TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

94292 Thiết bị điều trị phì đại tiền liệt tuyến TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021 - SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
02/07/2021

94293 Thiết bị điều trị phì đại tiền liệt tuyến TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021/SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
09/07/2021

94294 Thiết bị điều trị phù chi-tắc mạch bạch huyết và phụ kiện, vật tư đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 17/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA Còn hiệu lực
05/07/2019

94295 Thiết bị điều trị plasma lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 3101/2023-PLTTBYT Còn hiệu lực
02/02/2023

94296 Thiết bị điều trị sẹo, mụn, lỗ chân lông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1995/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SEOULGROUP Còn hiệu lực
22/01/2021

94297 Thiết bị điều trị sóng siêu âm tần số cao TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
03/08/2020

94298 Thiết bị điều trị sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4020CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
09/07/2020

94299 Thiết bị điều trị sử dụng công nghệ vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1010521CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Y Tế Châu Thành Còn hiệu lực
12/01/2022

94300 Thiết bị điều trị sử dụng công nghệ vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MED GYN VINA 01/PL_ MedGynVina Còn hiệu lực
04/01/2023