STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94351 Thiết bị đo huyết áp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 363-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
19/11/2021

94352 Thiết bị đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN TẤN TÀI Số: PLYT/2022/220000155/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

94353 Thiết bị đo huyết áp đeo cổ tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 194.20/180000026/PCBPL-BYT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ Y TẾ VIETTEL - TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL Còn hiệu lực
04/06/2020

94354 Thiết bị đo huyết áp đeo cổ tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 290.20/180000026/PCBPL-BYT TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘ Còn hiệu lực
29/06/2020

94355 Thiết bị đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 194/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC Còn hiệu lực
05/03/2021

94356 Thiết bị đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021665A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2022

94357 Thiết bị đo huyết áp động mạch, tĩnh mạch xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 148/170000047/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/07/2021

94358 Thiết bị đo liều invivo trong xạ trị gia tốc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019602/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ Còn hiệu lực
16/03/2020

94359 Thiết bị đo nhãn áp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 98/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

94360 Thiết bị đo nhãn áp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 108/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019