STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94461 Sterile Nelaton Catheter (Ống thông Nelaton) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 68 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt nam Đã thu hồi
25/12/2019

94462 Sterile Nelaton Catheter (Ống thông Nelaton) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 76PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
10/03/2020

94463 Sterile Rectal Tube (Ống thông hậu môn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 68 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt nam Đã thu hồi
25/12/2019

94464 Sterile Rectal Tube (Ống thông hậu môn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 76PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
10/03/2020

94465 Sterile Safety Scalp Vein Sets for Single Use - Bộ kim cánh bướm an toàn, sử dụng một lần TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 404-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
05/01/2022

94466 Sterile Suction Catheter (Ống hút nhớt, hút đờm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 68 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt nam Đã thu hồi
25/12/2019

94467 Sterile Suction Catheter (Ống hút nhớt, hút đờm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 76PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
10/03/2020

94468 Sterililisation poche (túi khử trùng) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 407-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

94469 sterilisation reel 30mm x 200m TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 26321/PCBPL-BYT Đã thu hồi
27/05/2022

94470 Sterilized Osaki Styptic Cotton Flat shape (Bông cầm máu tiệt trùng Osaki, dạng dẹt) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 02201022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022