STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94511 Vật liệu composite hàn trám răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1144 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
16/07/2021

94512 Vật liệu composite lỏng Esflow TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
18/03/2020

94513 Vật liệu composite trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-027-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021

94514 Vật liệu composite trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-029-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021

94515 Vật liệu composite trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-043-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
02/10/2021

94516 Vật liệu composite trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1265 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
10/11/2021

94517 Vật liệu composite trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-057-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
12/11/2021

94518 Vật liệu Composite trám răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4071-3 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
15/12/2021

94519 VẬT LIỆU COMPOSITE TRÁM RĂNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 06-PLTTB-BYT-DEN/2022 Còn hiệu lực
03/10/2022

94520 VẬT LIỆU COMPOSITE TRÁM RĂNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 11-PLTTB-BYT-DEN/2022 Còn hiệu lực
03/10/2022