STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94541 Vật liệu chỉnh nha dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 003LPN/170000134/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

94542 VẬT LIỆU CHỈNH NHA DÙNG TRONG NHA KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 003LPN2018/170000134/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

94543 Vật liệu chịu nhiệt để chuẩn bị nướu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210408 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Còn hiệu lực
24/06/2021

94544 Vật liệu chống dính TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181859 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
27/09/2021

94545 Vật liệu chống dính tự tiêu TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 362-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
11/11/2021

94546 Vật liệu chống dính tự tiêu dạng Gel TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 150822/PL-HL Còn hiệu lực
17/12/2022

94547 Vật liệu chống dính tự tiêu dạng phim TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 150822/PL-HL Còn hiệu lực
17/12/2022

94548 Vật liệu chống ê buốt TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/1311/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

94549 Vật liệu chống ê buốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 175/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
21/12/2021

94550 Vật liệu chống ê buốt mẫn cảm ngà răng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020