STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94761 Xịt họng Xuyên Tâm Liên Roxtech TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 25321/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty CP Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương/ Việt Nam Còn hiệu lực
29/12/2021

94762 XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN TUỆ MINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 474/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA Còn hiệu lực
21/07/2021

94763 Xịt họng Xuyên Tâm Liên Yên Dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1247/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
24/07/2021

94764 Xịt họng, mũi, tai Xuyên Tâm Liên Erophar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1272/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EROPHAR FRANCE Còn hiệu lực
03/08/2021

94765 XỊT KHANG HẢI XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 110/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG HẢI Còn hiệu lực
24/03/2021

94766 Xịt kháng khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 99521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
03/01/2022

94767 Xịt Kháng Khuẩn TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ 03:2022/PL-DPPH Còn hiệu lực
18/02/2022

94768 Xịt Kháng Khuẩn Nano Alaska TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 528/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2020

94769 Xịt Kháng Khuẩn Nano Sea Fresh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 527/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2020

94770 XỊT KHOÁNG BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 661/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
10/09/2021