STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94761 Stent tiết niệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 324 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/10/2019

94762 Stent tiết niệu / Sonde JJ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 324/180000028 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
02/07/2019

94763 Stent tiết niệu/ Sonde JJ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 264 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/10/2019

94764 Stent tiêu hóa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-06-CBPL/D-Ella CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
08/03/2020

94765 Stent tiêu hóa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00033-CBPL/D-Ella CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
12/06/2020

94766 Stent và dụng cụ đặt niệu quản bằng kim loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED1121 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
24/11/2021

94767 Stent đảo chiều dòng chảy, điều trị trong trường hợp phình mạch não – Derivo mini TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 73/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Khôi Minh Còn hiệu lực
16/03/2021

94768 Stent đại trực tràng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2090/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BLUEWAVE Còn hiệu lực
13/09/2020

94769 Stent động mạch chậu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAM 05/BPL-NGOCLAM Đã thu hồi
13/10/2022

94770 Stent động mạch chậu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAM 06/BPL-NGOCLAM Còn hiệu lực
03/02/2023