STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94811 Tấm nẹp cố định ngoài vùng xương chậu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-136/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
06/08/2020

94812 Tấm nẹp nhựa dẻo, nẹp chỉnh hình nhiệt độ thấp các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020290/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BƯỚC TIẾN MỚI Còn hiệu lực
19/05/2020

94813 Tấm nhận ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 450-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phương Nam Còn hiệu lực
22/08/2019

94814 Tấm nhận ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 374-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hình Ảnh Sông Mê Kông Còn hiệu lực
23/09/2019

94815 Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 279 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
22/11/2019

94816 Tấm nhận ảnh / IP (Regius Plate) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H 0103/2023/CV-PLA Còn hiệu lực
01/02/2023

94817 Tấm nhận ảnh bản phằng (dùng cho máy X-quang C-arm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ 0211/23/GV Còn hiệu lực
02/11/2023

94818 Tấm nhận ảnh bản phẳng dùng cho Hệ thống X-quang chụp vú TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 201222/VKIC-PCBPL-BYT Đã thu hồi
20/12/2022

94819 Tấm nhận ảnh bản phẳng Xquang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1211/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

94820 Tấm nhận ảnh dạng phẳng và linh phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 211/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE Còn hiệu lực
22/05/2020