STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94861 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 41 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY MÓC ÂU CHÂU 10/2022/pl-au Còn hiệu lực
01/08/2022

94862 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 42 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 333 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
08/10/2021

94863 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 42 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 50/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
11/08/2022

94864 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 45 thông số xét nghiệm huyết học 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/17/PCBPL- BYT Đã thu hồi
25/02/2022

94865 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 45 thông số xét nghiệm huyết học 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/17-01/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

94866 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 45 thông số xét nghiệm sinh hóa 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 132022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

94867 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 45 thông số xét nghiệm huyết học 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 022022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

94868 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 46 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 334 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
12/10/2021

94869 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 46 thông số miễn dịch và sinh hóa TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0054 Đã thu hồi
22/02/2022

94870 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 46 thông số miễn dịch và sinh hóa TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0054 Còn hiệu lực
22/02/2022