STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94881 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 780/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM SUN Còn hiệu lực
19/10/2021

94882 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2142A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NANO MEDICINE Còn hiệu lực
21/10/2021

94883 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 809/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN Còn hiệu lực
15/11/2021

94884 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 860/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH BANTRA Còn hiệu lực
26/11/2021

94885 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 865/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN SHV COMMODITY Còn hiệu lực
26/11/2021

94886 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 964/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM - KHANG Còn hiệu lực
17/12/2021

94887 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VICPHAR 01:2022/PL-VICPHAR Còn hiệu lực
16/02/2022

94888 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA- VIP 01:2022/PL-USA VIP Còn hiệu lực
18/02/2022

94889 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ DƯỢC BẠCH MAI 02/2022/PL-BM Còn hiệu lực
23/02/2022

94890 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DP GERMANY PHARMA 01/2022/PL- GERMANY Còn hiệu lực
23/02/2022