STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94881 Tăm chỉ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CP SẢN XUẤT GIA DỤNG HOUSE & HOME 2107PL-H&H Còn hiệu lực
28/07/2023

94882 Tăm chỉ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CP SẢN XUẤT GIA DỤNG HOUSE & HOME 1107PL-H&H Còn hiệu lực
11/08/2023

94883 Tăm chỉ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UNIPHARMA 01PL-260523 Còn hiệu lực
09/11/2023

94884 Tăm chỉ nha khoa KIOSHI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY-LINK 01/2023/PLA Còn hiệu lực
21/03/2023

94885 Tăm chỉ xỉa răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B.P.V 01/2023/PLTTBYT-BPV Còn hiệu lực
10/07/2023

94886 Tăm chỉ xỉa răng than hoạt tính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B.P.V 01/2023/PLTTBYT-BPV Còn hiệu lực
10/07/2023

94887 Tấm chườm mát TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 010/2022/CV-GS Còn hiệu lực
19/01/2022

94888 Tấm chườm nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 012/2022/CV-GS Còn hiệu lực
19/01/2022

94889 Tấm cơ sở có thể nghiêng cho đầu và cổ bằng sợi Carbon Fiber TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 178/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medihitech Việt Nam Còn hiệu lực
11/03/2020

94890 Tấm cố định chân không cho các khu vực điều trị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 622/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ Còn hiệu lực
19/05/2021