STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94931 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 841/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VIETPHARM FRANCE Còn hiệu lực
10/11/2021

94932 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 858/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẬT LINH Còn hiệu lực
26/11/2021

94933 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 859/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LINH NHẬT Còn hiệu lực
26/11/2021

94934 Xịt Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 872/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ KOREA - NHẬT BẢN Còn hiệu lực
27/11/2021

94935 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 21721/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh – Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Đại Đức Hưng Còn hiệu lực
07/12/2021

94936 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 908/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI ANH Còn hiệu lực
09/12/2021

94937 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 918/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM SPCV Còn hiệu lực
09/12/2021

94938 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 920/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2021

94939 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 922/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ THANH MINH Còn hiệu lực
09/12/2021

94940 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 930/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁP ÂU Còn hiệu lực
14/12/2021