STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95051 Tăm bông lấy mẫu dùng 1 lần TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 454.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/09/2021

95052 Tăm bông lấy mẫu dùng một lần -Disposable Specimen Collection Swab TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 388.21/180000026/PCBPL-BYT CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MQK Còn hiệu lực
28/08/2021

95053 Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 246.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SINH LONG Còn hiệu lực
04/08/2021

95054 Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 246.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SINH LONG Còn hiệu lực
04/08/2021

95055 Tăm bông lấy mẫu tỵ hầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 143/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT Còn hiệu lực
24/02/2021

95056 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CANARY VIỆT NAM 01/2022/ CANARY- TTBYT Còn hiệu lực
16/03/2022

95057 Tăm bông nâng tách mô trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SANYO VIỆT NAM 11/2022/PLTTBYT-SVN Còn hiệu lực
21/11/2022

95058 Tăm bông vô trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 63.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT AN PHÁT PHÁT Còn hiệu lực
23/12/2019

95059 Tăm bông vô trùng dùng lấy mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 226/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Tiếp vận Vĩnh Cát Còn hiệu lực
26/05/2020

95060 Tăm bông vô trùng dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1304/2021/180000028/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thành Thái Còn hiệu lực
18/08/2021