STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95051 Xịt Muối Biển Sâu HKSUN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2270A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ HK SUN Còn hiệu lực
24/12/2021

95052 XỊT MUỖI, CÔN TRÙNG PUXYCAT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KINH DOANH HOÀNG PHÚC 01/2022/PL-HP Còn hiệu lực
07/02/2023

95053 XỊT NANO J.PLUS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 754/21/170000116/PCBPL-BYT CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ SẢN XUẤT JASMINE Còn hiệu lực
05/11/2021

95054 Xịt Nasal Spray TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2986PL CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
10/12/2019

95055 XỊT NGỪA SÂU RĂNG TTBYT Loại A CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI Y DƯỢC VIỆT NAM 02/PL-YD Còn hiệu lực
01/07/2022

95056 Xịt ngừa sâu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CHILDREN'S HEALTH 0113/PLTBYT-CH Còn hiệu lực
27/09/2022

95057 Xịt ngừa sâu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC 01/2022/PL-TINPHUC Còn hiệu lực
05/10/2022

95058 Xịt OROSOL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 11920CN/190000014/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện RENOVA GLOBAL PTE.LTD tại Hà Nội Còn hiệu lực
07/01/2021

95059 XỊT PHỤ KHOA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 200/21/170000116/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANPHAGROUP Còn hiệu lực
25/05/2021

95060 XỊT PHỤ KHOA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAPROCARE 02:2022/PL-NAPROCARE Còn hiệu lực
05/09/2022