STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95101 Xịt mũi Thiên Nam TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2260A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN NAM LOYAL Còn hiệu lực
16/12/2021

95102 XỊT MŨI THÔNG XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ANPHACO 01/2023/BPL-ANPHACO Còn hiệu lực
22/02/2023

95103 Xịt Mũi Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR 07/2022/PL-GREEN Còn hiệu lực
03/08/2022

95104 Xịt Mũi Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 17821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Còn hiệu lực
10/11/2021

95105 XỊT MŨI XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NAGARA NHẬT BẢN 01:2022/PL-NAGA Còn hiệu lực
01/03/2022

95106 Xịt mũi xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO NCK FARMACY 02/2022/PL-NCK Còn hiệu lực
28/09/2022

95107 Xịt mũi xoang AGSINUS DK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0753PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
22/09/2021

95108 Xịt mũi xoang AGSINUS DK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0760PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Đã thu hồi
05/10/2021

95109 Xịt mũi xoang Bà Thông TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3181-33PL-TTDV Cty TNHH BE'AUTHENTIC VN Còn hiệu lực
16/09/2020

95110 XỊT MŨI XOANG CRB PHARM TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG PL/05/2022 Còn hiệu lực
31/03/2022