STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95121 Tấm cảm biến phẳng số hóa X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 005/0111/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
28/02/2020

95122 Tấm cảm biến phẳng số hóa X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 005/0111/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
28/02/2020

95123 Tấm cảm biến X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/PIXXGEN-VN/VBPL Còn hiệu lực
20/06/2023

95124 Tấm cảm biến X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/PIXXGEN-VN/VBPL Còn hiệu lực
20/06/2023

95125 Tấm cảm biến x-quang nha khoa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2725 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Le Medtek Còn hiệu lực
02/01/2020

95126 Tấm cảm biến Xquang TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 093/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Thịnh Health Còn hiệu lực
26/08/2021

95127 Tấm chắn Alpha-Beta TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 65721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Còn hiệu lực
20/09/2021

95128 Tấm chắn giọt bắn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1856/2021/180000028/ PCBPL-BYT HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Còn hiệu lực
03/09/2021

95129 Tấm chắn giọt bắn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 31/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
27/02/2023

95130 Tấm chắn giọt bắn Face shield TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 131-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
09/10/2020