STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95251 Vật tư cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018957 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
18/03/2020

95252 Vật tư cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018948 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
18/03/2020

95253 Vật tư cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018957/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
12/09/2020

95254 Vật tư cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181574 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Đã thu hồi
14/03/2021

95255 Vật tư cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181576 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
14/03/2021

95256 Vật tư dùng cho giải phẫu bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/287 Còn hiệu lực
21/09/2022

95257 Vật tư dùng cho máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3810-1 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Còn hiệu lực
13/06/2021

95258 Vật tư dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2712A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/08/2022

95259 Vật tư dùng trong Lasik TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ PL0018/2022/PCBPL-VM Còn hiệu lực
19/05/2022

95260 Vật tư dùng trong phẫu thuật nội soi ổ bụng, tiêu hoá, tiết niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 1304 Còn hiệu lực
13/04/2023