STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95361 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-57/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/09/2022

95362 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/10/217 Còn hiệu lực
01/12/2022

95363 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-83/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2023

95364 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2023-80/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/06/2023

95365 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-1915/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

95366 Tấm điện cực trung tính (sử dụng một lần) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y KHOA VMED 07.23/PLTTB.VMED Còn hiệu lực
08/03/2023

95367 Tấm điện cực trung tính dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00145/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEMS Còn hiệu lực
24/09/2021

95368 Tấm điện cực trung tính dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021620/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Qualtech Consulting Còn hiệu lực
10/12/2021

95369 Tấm điện cực trung tính dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GEMS 01-2023/GEMS Còn hiệu lực
23/03/2023

95370 Tấm điện cực trung tính dùng trong phẫu thuật bằng máy cắt đốt điện cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM 001-BPL/OBS/GDM Còn hiệu lực
04/08/2022