STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95671 THA ENZYME 12 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG TH-PL-30/170000104/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG Còn hiệu lực
12/10/2021

95672 THA ENZYME 4 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG TH-PL-28/170000104/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG Còn hiệu lực
12/10/2021

95673 THA ENZYME 8 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG TH-PL-29/170000104/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG Còn hiệu lực
12/10/2021

95674 THA HANDRUB TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG TH-PL-26/170000104/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG Đã thu hồi
12/10/2021

95675 THA SURFACE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG TH-PL-40/170000104/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2023

95676 Thạch cao dùng làm khuôn mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 253A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

95677 Thạch cao dùng làm khuôn mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 53A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

95678 Thạch cao dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ TRANG THIẾT BỊ T&T 04.2023/PL-T&T Còn hiệu lực
10/08/2023

95679 Thạch cao nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2229/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH cung ứng nha khoa Thành Công Còn hiệu lực
30/08/2021

95680 Thạch cao nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022