STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95691 Thảm chạy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1706/02/AB Còn hiệu lực
17/06/2023

95692 Thảm lăn tích hợp cảm biến áp lực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 09/2022/PL_REHASO Còn hiệu lực
28/12/2022

95693 Thảm massage TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DKV 01/2023/DKV-TTBYT Còn hiệu lực
14/08/2023

95694 Thám trâm TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 80.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT Còn hiệu lực
05/04/2021

95695 Thám Trâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT 01/2023/NEWDENT/PL Còn hiệu lực
08/05/2023

95696 Thám trâm nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1653/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
14/07/2019

95697 Thám trâm nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200150 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
03/04/2020

95698 Thám trâm nội nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 670/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
30/06/2020

95699 Thảm đệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 268/21/170000116/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
10/06/2021

95700 Thân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021