STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97021 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào T, B, tế bào diệt tự nhiên (NK) và các quần thể dưới nhóm tế bào T như CD4 và CD8 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221123-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
23/11/2022

97022 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng HCV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG 10/2022/TL-PL Còn hiệu lực
10/02/2023

97023 Thuốc thử xét nghiệm định tính và/hoặc bán định lượng benzodiazepines TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0122 Còn hiệu lực
06/09/2022

97024 Thuốc thử xét nghiệm định tính và/hoặc bán định lượng cocaine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0035 Còn hiệu lực
22/04/2022

97025 Thuốc thử xét nghiệm định tính vi khuẩn kháng acid (AFB) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3537/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2023

97026 Thuốc thử xét nghiệm định tính vi khuẩn lao đa kháng thuốc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210757 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT của VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
13/10/2021

97027 Thuốc thử xét nghiệm định tính vi khuẩn sinh carbapenemase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210755 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
12/10/2021

97028 Thuốc thử xét nghiệm định tính vi khuẩn đường ruột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210748 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
12/10/2021

97029 Thuốc thử xét nghiệm định tính vi khuẩn đường ruột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210747 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
12/10/2021

97030 Thuốc thử xét nghiệm định tính vi rút cúm A, cúm B và RSV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210499-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
15/07/2021