STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97231 Thiết bị siêu âm cầm tay MX5 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 223.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ ENABLE STARTUP Còn hiệu lực
11/06/2020

97232 Thiết bị siêu âm hội tụ dạng vi điểm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH 01/2022/PL-AH Đã thu hồi
09/02/2022

97233 Thiết bị siêu âm kết hợp điện xung trị liệu Phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2531/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V 2 U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/12/2021

97234 Thiết bị siêu âm nội nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20230014D3 Còn hiệu lực
07/11/2023

97235 Thiết bị siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2736A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

97236 Thiết bị siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DERMAMED 05/2023/PL-DERMAMED Còn hiệu lực
17/08/2023

97237 Thiết bị siêu âm trị liệu (1÷3 MHz) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2607MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
28/06/2019

97238 Thiết bị siêu âm trị liệu + phụ kiện: đầu phát siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 322-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật An Phú Hòa Còn hiệu lực
24/06/2019

97239 Thiết bị siêu âm trị liệu đa tần (đi kèm các phụ kiện ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 907/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Đã thu hồi
27/05/2021

97240 Thiết bị siêu âm trị liệu đa tần (đi kèm các phụ kiện ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 825/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/05/2021